1. Siųsk siuntas pigiau
2. Automatinis duomenų įvedimas
 
3. Saugūs atsiskaitymo būdai
 
Pagrindinis meniu

       Turite klausimų?

 
 
 
  Tiesiog paklauskite mūsų.
 
 +370 604 604 41
Darbo dienomis nuo 8:00  iki 16:00 val.
Siuntiniai

 

Draudžiami siųsti daiktai 

Į draudžiamų vežti daiktų sąrašą yra įtraukti daiktai, prekės, medžiagos, produktai, dėl kurių fizinių ar cheminių savybių, gali kilti pavojus aplinkai, turtui ar žmogaus sveikatai, daiktai įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komisijos pavojingų medžiagų sąrašą, ar bet kurie daiktai , kurie yra uždrausti  gabenti  toje valstybėje, kurioje vykdomas vežimas.

siuntos     kurjeriai     siųsti     Draudžiami     2     3

! Ginklai ir jų dalys, šaudmenys, sprogmenys, sprogstamosios medžiagos.

! Toksiški ar koroziją sukeliantys tirpalai.

! Pinigai, vertybiniai popieriai.

! Gyviai, gyvūnai ir augalai.

Siuntų pristatymas Daiktai, kuriems pervežti reikalinga speciali temperatūra, oro drėgmė ar kitos sąlygos.

! Daiktai, kuriems pervežti, išvežti, įvežti reikalingi specialūs leidimai ar išskirtinės sąlygos.

! Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, jų prekursoriai,  vaistai turintys analogiškų savybių.

! Greitai gendantys maisto ir nemaisto produktai.

! Taurieji metalai, brangakmeniai, antikvariniai daiktai.

! Žmogaus palaikai ar kūno dalys.

Siuntų pristatymas Įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga.

! Daiktai, kurie dėl savo savybių gali pakenkti aplinkai, kitoms siuntoms ar žmonių sveikatai.

1.1Už siuntos turinį atsakingas Užsakovas. Pateikdamas siuntos užsakymą, jis patvirtina, kad siuntoje nėra draudžiamų siųsti daiktų. Vežėjas neatsako ir neprisiima atsakomybės už priimtas draudžiamas siųsti siuntas ir turi teisę sustabdyti vežimą bei patikrinti pakuotės turinį bet kuriuo transportavimo momentu, surašant komisijos aktą, jeigu kyla nors menkiausias pagrįstas įtarimas, kad siuntoje yra neleistinų vežti daiktų, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, ar yra draudžiami įvežti į kitų valstybių teritoriją. Tokiu atveju, imamasi visų būtinų saugumo priemonių, o  Paslaugos Mokėtojas pilnai atlygina vežėjui dėl to patirtus nuostolius, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie buvo patirti. 

 

 

Draudžiami siųsti daiktai